Servei de primera acollida

És un conjunt d’accions i recursos destinats a les persones nouvingudes, estrangeres i retornades, empadronades que, a través d’una informació, acompanyament i formació, faciliten l’adquisició de competències lingüístiques, laborals i de coneixement de la societat i de l’ordenament jurídic. Aquestes competències es podran acreditar amb un certificat d’acollida, el qual té utilitat per procediments d’estrangeria i nacionalitat, per buscar feina i per fer valer la vostra experiència i coneixements.

 

Persones destinatàries

A les persones estrangeres immigrades, les persones apàtrides, refugiades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària i persones retornades, amb edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat obligatòria i amb resolució administrativa d’empadronament en un municipi de Catalunya.

Punts de prestació

Regidoria responsable

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-06-2018 14:58